2022

Datum/Zeit Veranstaltung
1. Oktober - 1. Mai
00:00
Grundkurs nephrologische Pflege 2022/2023

Inselspital Bern, 3010 Bern

2023

Datum/Zeit Veranstaltung
2. Mai - 3. Mai
00:00
21. Hämodialyse-Seminar, 02. - 03. Mai 2023

Hotel Meilenstein, Langenthal Bern
30. Mai - 31. Mai
00:00
Schweiz. PD-Seminar, 30. - 31. Mai 2023

Hotel Meilenstein, Langenthal Bern
13. Juni
14:00 - 17:30
57. PD-Forum, 13. Juni 2023

Glockenhof Zürich, Zürich
5. September
00:00
Herbstversammlung, Olten

24. Oktober
14:00 - 17:30
58. PD-Forum, 24. Oktober 2023

Glockenhof Zürich, Zürich
14. November
00:00
Fachtagung der IG-Nephrologie 14.11.2023

Inselspital Bern, 3010 Bern
7. Dezember - 8. Dezember
00:00
55th Annual Meeting Swiss Society of Nephrology 2023

Centre de Congrès Beaulieu, Lausanne

  • Grundkurs nephrologische Pflege 2022/2023
    • 1. Oktober - 1. Mai
    • 3010 Bern